Archive for the '1wire (Swedish)' Category

Blixt och regn

Saturday, September 1st, 2007

Har tagit bort blixträknaren från kurvan då den är alldeles för känslig då den sitter uppe i masten.
även tagit bort regnkurvan då regnmätaren inte är fast monterad

Vindhastighet

Thursday, August 16th, 2007

Så då är vindhastigheten inlagd i timmes kurvan.

en räknare (ds2423) registrerar två ggr per varv 1 varv/sek = 1.096 meter/sek

Masten

Monday, August 13th, 2007

Vindmätaren och blixträkanren är monterade i masten

Temperaturkurvan

Saturday, August 11th, 2007

Uppdaterat kurvorna och lagt in vindtemp vilken är mätvärden från tempgivaren som sitter inne i vindmätaren.
väl monterad uppe i masten ska det bli intressant att se skillnadenpå temperaturen 37 meter upp och den som nu sitter på norrsidan av huset.

kod:

Bygga rrd: (allt på en rad)
rrdtool create temperatur_ver2.rrd –start N –step 300 DS:inne:GAUGE:600:-55:125 DS:ute:GAUGE:600:-55:125 DS:airtemp:GAUGE:600:-55:125 RRA:AVERAGE:0.5:1:600 RRA:AVERAGE:0.5:6:700 RRA:AVERAGE:0.5:24:775 RRA:AVERAGE:0.5:288:797 RRA:MAX:0.5:1:600 RRA:MAX:0.5:6:700 RRA:MAX:0.5:24:775 RRA:MAX:0.5:288:797

Uppdatera rrd: (shell script)
#!/bin/bash
IN=`digitemp_DS9097 -t0 -q -o “%.2C” -c /etc/digitemp/.digitemprc`
UT=`digitemp_DS9097 -t2 -q -o “%.2C” -c /etc/digitemp/.digitemprc`
AIRTEMP=`digitemp_DS9097 -t1 -q -o “%.2C” -c /etc/digitemp/.digitemprc`
rrdtool update /root/scripts/temperatur_ver2.rrd N:$IN:$UT:$AIRTEMP
/root/scripts/skapagrafer.sh

Skapagrafer: (shell script)
#!/bin/bash
# Markus temp script bygger bilder från 1wire tempgivarena
# ver 1.1 2007-08-11
# lagt till temperaturen i vindmätaren
#
# kommandon:
# -s –start
# -e –end
# -S –step
# -t –title
# -v –vertical-label
# -w –with (pixels)
# -h –height
# -j –only-graph
# -u –upper-limit
# -l –lower-limit
# -r –rigid
date=`date ‘+%H\:%M %Y-%m-%d’`

TITLE=”Temperatur senaste timmen i Ormhult”
LEFT=”grader Celcius”
GPATH=/root/scripts
FNAME=temperatur_ver2.rrd
RRD=/usr/bin/rrdtool
GSIZE=”–base=1000 –height=320 –width=600 –alt-autoscale-max –lower-limit=0 –yaxis-side=3″
ADEF=DEF:a=”$GPATH/$FNAME”:inne:AVERAGE
BDEF=DEF:b=”$GPATH/$FNAME”:ute:AVERAGE
CDEF=DEF:c=”$GPATH/$FNAME”:airtemp:AVERAGE

$RRD graph $GPATH/temp1.png –title=”$TITLE” –start=-3300 –end=-300 $GSIZE -a PNG -v “$LEFT” –slope-mode $ADEF $BDEF $CDEF LINE1:a#FF0000:”” LINE1:b#00FF00:”” LINE1:c#00FFFF:”” HRULE:0#0000FF:”” COMMENT:” ” COMMENT:”Min ” COMMENT:” Medel ” COMMENT:” Max ” COMMENT:” Senaste \c” COMMENT:” Inne\: ” GPRINT:a:MIN:”%4.2lf°C” GPRINT:a:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:a:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:a:LAST:”%3.2lf°C\c” COMMENT:” Ute\: ” GPRINT:b:MIN:”%4.2lf°C” GPRINT:b:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:b:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:b:LAST:”%3.2lf°C\c” COMMENT:”Vindtemp\: ” GPRINT:c:MIN:”%4.2lf°C” GPRINT:c:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:c:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:c:LAST:”%3.2lf°C\c” COMMENT:”$date\r”
$RRD graph $GPATH/temp24.png –title=”$TITLE” –start=-86400 –end=-300 $GSIZE -a PNG -v “$LEFT” –slope-mode $ADEF $BDEF $CDEF LINE1:a#FF0000:”” LINE1:b#00FF00:”” HRULE:0#0000FF:”” COMMENT:” ” COMMENT:”Min ” COMMENT:” Medel ” COMMENT:” Max ” COMMENT:” Senaste \c” COMMENT:” Inne\: ” GPRINT:a:MIN:”%4.2lf°C” GPRINT:a:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:a:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:a:LAST:”%3.2lf°C\c” COMMENT:” Ute\: ” GPRINT:b:MIN:”%4.2lf°C” GPRINT:b:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:b:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:b:LAST:”%3.2lf°C\c” COMMENT:”Vindtemp\: ” GPRINT:c:MIN:”%4.2lf°C” GPRINT:c:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:c:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:c:LAST:”%3.2lf°C\c” COMMENT:”$date\r”
$RRD graph $GPATH/temp_week.png –title=”TITLE” -s -7days $GSIZE -a PNG -v “$LEFT” –slope-mode $ADEF $BDEF $CDEF LINE1:a#FF0000:”” LINE1:b#00FF00:”” HRULE:0#0000FF:”” COMMENT:” ” COMMENT:”Min ” COMMENT:” Medel ” COMMENT:” Max ” COMMENT:” Senaste \c” COMMENT:” Inne\: ” GPRINT:a:MIN:”%4.2lf°C” GPRINT:a:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:a:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:a:LAST:”%3.2lf°C\c” COMMENT:” Ute\: ” GPRINT:b:MIN:”%4.2lf°C” GPRINT:b:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:b:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:b:LAST:”%3.2lf°C\c” COMMENT:”Vindtemp\: ” GPRINT:c:MIN:”%4.2lf°C” GPRINT:c:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:c:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:c:LAST:”%3.2lf°C\c” COMMENT:”$date\r”
$RRD graph $GPATH/temp_year.png –title=”TITLE” -s -12month $GSIZE -a PNG -v “$LEFT” –slope-mode $ADEF $BDEF $CDEF LINE1:a#FF0000:”” LINE1:b#00FF00:”” HRULE:0#0000FF:”” COMMENT:” ” COMMENT:”Min ” COMMENT:” Medel ” COMMENT:” Max ” COMMENT:” Senaste \c” COMMENT:” Inne\: ” GPRINT:a:MIN:”%4.2lf°C” GPRINT:a:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:a:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:a:LAST:”%3.2lf°C\c” COMMENT:”Ute\: ” GPRINT:b:MIN:”%4.2lf°C” GPRINT:b:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:b:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:b:LAST:”%3.2lf°C\c” COMMENT:”Vindtemp\: ” GPRINT:c:MIN:”%4.2lf°C” GPRINT:c:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:c:MAX:”%4.2lf°C” GPRINT:c:LAST:”%3.2lf°C\c” COMMENT:”$date\r”
cp /root/scripts/temp*.png /var/www/temp
chown -R www-data:www-data /var/www/temp


Creeper