Interface

By admin. Filed in 1wire (Swedish)  |  
TOP del.icio.us digg

Nu kör jag med det riktiga DS9097E interfacet vilket gör att oww hittar vindmätaren och kan räkna på riktningen.

installerat owwnugui som loggar och fyller på rrdtools databasen direkt

owwnogui setup:
postlog /usr/bin/rrdtool update /root/scripts/oww.rrd $unixtime$:$tc2$:$tc3$:$tc1$:$GPC1$:$rainmm$:$wspmps$:$wdrdeg$

Comments are closed.


Creeper