ubuntu 12.10 on my asus bootchart

digg del.icio.us TRACK TOP
By markus | Filed in Uncategorized | Comments Off on ubuntu 12.10 on my asus bootchart

Trying to tweak my ubuntu to cut som boot time
bootchart is a good too to realy measue booting.

Lidingöloppet 2012

digg del.icio.us TRACK TOP
By markus | Filed in Löpning | Comments Off on Lidingöloppet 2012

Individuellt resultat – Lidingöloppet 2012 lördag

Startnr 60966
Namn Markus Edholm
Förening/Ort Hallsberg
Kön Man
Född 38 år (född 1974)
Klass M30
Åldersklass M30 35-39
Starttid 13:20:00
Status I mål
Banlängd 30000 m Placering 9621 (klass)
1874 (ålder)
9620 (män)
11992 (bana)
Bruttotid 3:30:21
Tempo 7:00 min/km

Mellantider

Mellantid Klockan Tid Tid efter (klass) Tempo (min/km) Placering (klass) Placering (ålder) Placering (kön) Placering (bana)
Stockby 13:28:45 8:45 +5:12 8:45 10231 1953 10229 12680
Ekholmsnäs 13:56:45 36:45 +20:30 5:56 10254 1979 10252 12581
Hustegaholm 14:24:50 1:04:50 +44:51 6:11 10134 1967 10133 12408
Fågelöudde 14:56:35 1:36:35 +1:33:48 6:21 10086 1956 10085 12355
Grönsta 15:36:36 2:16:36 +2:00:06 7:23 9765 1903 9764 12039
Abborrbacken 16:12:11 2:52:11 +2:13:33 7:49 9674 1892 9673 11977
Förvarning 16:48:35 3:28:35 +2:26:34 7:44 9523 1861 9522 11869
Mål 16:50:21 3:30:21 +1:54:55 17:44 9621 1874 9620 11992

ubuntu 12.04 och smtpauthd

digg del.icio.us TRACK TOP
By admin | Filed in Mailserver | Comments Off on ubuntu 12.04 och smtpauthd

Uppgraderade en av mina servrar från 10.04 till 12.04
Ett bekymmer som uppstod var att den inte längre accepterade att posta på smtp.
Inga vettiga felmeddelande i loggen tyvärr. Det bara inte ville.
Tydligen så buggar det med saslauthd 2.1.25 men med en nedgradering till 2.1.23 så rockar det igen.
Så medan vi väntar på att buggarna ska städas bort så backar jag.

/etc/init.d/saslauthd stop
sudo dpkg -r libsasl2-dev
sudo dpkg -r libsasl2-modules-sql
sudo dpkg -r sasl2-bin
sudo dpkg -r –force-all libsasl2-2 libsasl2-2:i386
sudo dpkg -r –force-all libsasl2-modules

cd /usr/local/src/
wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-2_2.1.23.dfsg1-5ubuntu3_amd64.deb
wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules_2.1.23.dfsg1-5ubuntu3_amd64.d$
wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-modules-sql_2.1.23.dfsg1-5ubuntu3_amd$
wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/c/cyrus-sasl2/libsasl2-dev_2.1.23.dfsg1-5ubuntu3_amd64.deb
wget http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/c/cyrus-sasl2/sasl2-bin_2.1.23.dfsg1-5ubuntu3_amd64.deb
dpkg -i –force-all *.deb

echo “libsasl2-modules hold” | dpkg –set-selections
echo “libsasl2-dev hold” | dpkg –set-selections
echo “libsasl2-2 hold” | dpkg –set-selections
echo “sasl2-bin hold” | dpkg –set-selections

/etc/init.d/postfix restart
/etc/init.d/saslauthd restart

 

 

Mysql tip of the day postfix virtual address

digg del.icio.us TRACK TOP
By markus | Filed in Mailserver | Comments Off on Mysql tip of the day postfix virtual address

I had some struggle with mailalias in a postfix-mysql.

Several tables with different type of user positions and addresses to combine.

i one table I have user and up to three diffrent fordwardingalias, in one other diffrent peoples positions in an organization, well

setup is ubuntuserver with postfix, mysql, postfixadmin

I cooked it down to
1. pic users setting from a joomla cms
2. pic users position from a diffrent organisation-menberdatabase
3. build various combinations of alias
4. check that user i still registered and valid

I run a cron for update data from and to mysql.
hourly run bashscript:

 

mysql -uuser -ppassword < /scripts/uppdatealias.cmd -vvv > /scripts/uppdated.tmp
sleep 1
< /scripts/uppdated.tmp mail -s “Uppdated alias” markus@example.org
sleep 1
rm /scripts/uppdated.tmp

 

uppdatealias.cmd:

use postfix;
SET SESSION group_concat_max_len = 8192 ;
UPDATE `alias` set `goto` = (SELECT group_concat(email) FROM databas1.org WHERE id < ’99’ AND databas1.org.email > ”) WHERE address=’division@example.org’;

UPDATE `alias` set `goto` = (SELECT group_concat(f) FROM (
SELECT CONCAT(databas1.org.user.namnalias,’@example.org’) AS f
FROM databas1.org.user, databas1.org.pos WHERE databas1.org.pos.id = databas1.org.user.username AND databas1.org.user.namnalias > ”
AND databas1.org.pos.befid = 1
UNION
SELECT databas1.org.user.email1 AS f
FROM databas1.org.user, databas1.org.pos WHERE databas1.org.pos.id = databas1.org.user.username AND databas1.org.user.namnalias = ”
AND databas1.org.user.email1 > ”
AND databas1.org.pos.befid = 1
) as T ) WHERE address=’all.f.vd@example.org’;

 

for postfix-mysql I want select my addresses i one row separated with commas, group_concat solves that
I have some users that dows not have an extra mailalias set and therefor the field ‘namnalias’  is empty but if there is data in email1 I want to select that. Perhaps there is other solutions but I found that with UNION I can combine two or more selects and at same time it remove duplicates.

And then I combine group_concat with my union with use of  AS and update my premade organization.positions mailaddresses

in mysql default group_concat is limit to 1024,
SET SESSION group_concat_max_len = 4096 ;
will increase that 4 times

 


Creeper